Наркотици и хомеопатия

Здравейте! В следващите редове бих искал да Ви запозная с разработената от мен система за лечение на наркотични зависимости, която няма аналог в световната практика. Тя комбинира хомеопатична терапия и психотерапия за справяне с пристрастяването към тази огромна група психотропни вещества.

Убеден съм, че този метод на терапия на наркотичните зависимости е шансът на милиони млади хора да изживеят пълноценно живота си !

Защо младежите посягат към наркотика?

За хората от моето поколение, алкохолът и цигарите бяха начин да покажем своята младежка идентичност, те бяха и част от нашата младежка субкултура, която е доста различна от сегашната.

Сегашните млади хора си имат техните изкушения и начин да покажат своето лице пред света. Те са също толкова невероятни, но за съжаление наркотиците станаха „начина на идентификация” на това поколение, оформящ една нова младежка субкултура, приемаща наркотиците като нещо „просто ей така…”. Но никой не си дава сметка за обратната страна на медала, а именно, че има изградена система за ангажиране на вниманието към наркотиците – защото от тях се правят пари и то огромно количество пари, като в същото време младите хора се държат в подчинение на зависимостта си от наркотиците.

Значението на родителската среда

За мен в основата на проблема на всеки един млад човек се крие неадекватното поведение на родителската среда. Училище за родители няма, всеки родител допуска своите си грешки, но има грешки които повишават риска от въвличане на детето в ада на наркотиците, хазарта, зависимостта от интернет … Защото когато е ангажирано свободното време на детето, когато няма теми табу в семейството и детето участва в разрешаването на всеки проблем, когато то получава любов, внимание и подкрепа, то това дете ще има цели в живота и усещане за справяне в трудните моменти в своя живот. И най-вече, ще може да контролира своето поведение, когато се изправи пред избора за приеме или не наркотични вещества – ето това е правото на свободен избор, а не наложен от „приятелската среда” или „от нямане какво да прави”.

Има ли безопасни наркотици?

Няма степени на безопасност на наркотиците! Около това мнение се обединяват всички специалисти по света. Когато обменяме мнения с колегите, всички сме единодушни, че те унищожават обществото физически, социално, културно и морално. Големият негативен ефект на всеки наркотик върху индивида е Демотивацията. Към това се прибавят и специфичните увреждания на всеки наркотик върху здравето и психиката. Това е бомба по-разрушителна от всяка друга измислена до днес, и за съжаление убиваща бъдещето на нацията.
Както казах по-горе – няма по-малко опасен наркотик. Ясно е, че движенията да „легализация” се опитват да ни заблудят, че опасност няма. Но дори и Холандия осъзна опасността и вече затвори половината си кофи-шопове. Защото за всеки е ясно, че уж „меките” наркотици са вратичката към света на наркотиците.

Последствията са катастрофални. В началото, когато младите хора експериментират, когато „консумират” само интересните ефекти на наркотиците, родителите дори и не разбират за проблема. Но за съжаление механизма на пристрастяване вече се е задействал и път назад няма. За съжаление родителите подхождат агресивно и вместо да подкрепят децата си в опита им да се справят със зависимостта си, те още повече задълбочават проблема.

Моят метод за лечение на наркотици

В практиката си като лекар създадох и започнах да прилагам този нов метод, който се оказа изключително ефикасен, много евтин и достъпен.

За дванадесет години по този метод се лекувани 1238 човека, като средният процент на успех е 72% /с петгодишна проследяемост за евентуален рецидив/. Това е висок процент, като се има предвид световната статистика, показваща 1-7% успеваемост на излекуване или практиката за доживотна заместителна терапия с метадон, субститол, МСТ, бупренорфини и др.

Мястото на хомеопатичните лекарства при лечение на наркозависимост

Схемата на терапия по новия метод е според вида на употребяваното вещество и според индивидуалните характеристики на всеки пациент, модалностите, чувствителния тип и съпътстващите признаци.

Чрез хомеопатичните медикаменти повлиявам наркотичните зависимости по три основни начина:

  • Първо – бързо и дълговременно блокиране на мозъчните рецептори за съответното наркотично вещество.
  • Второ – изключително бързо изчистване на организма от токсичните вещества / в рамките на шест месеца /.
  • И трето - ефективно повлияване на психичния статус и лесна ресоциализация и адаптация в обществото.
  • Към това следва да се прибави и изключително ниската цена на медикаментите прилагани в терапията!

Как действа хомеопатията и колко дълго трае лечението?

Хомеопатичната терапия действа на принципа на подобието и безкрайно малките дози, като се стреми да стимулира организма да реагира адекватно при възникнали здравословни проблеми. Така при лечението на наркоманиите не се натоварва организма с нови токсични дози от медикаментите на конвенционалната медицина. По този начин и изчистването на организма става много по-бързо в рамките на шест месеца / по статистика с традиционната терапия това става от 5 до 7 години /.

Блокиране на мозъчните рецептори

Друг фактор за успех е блокирането на мозъчните рецептори, което е изключително надеждно – пациенти направили рецидив в началото на лечението съобщават, че усещането при употреба на наркотичното вещество е било много слабо и неудовлетворяващо ги. Това служи като стимул и мотивация за пациента да се стреми към неупотреба на дроги. Самото блокиране на рецепторите води до липса на желание за употреба на наркотици или намалено такова. Постепенно пациентът се научава да живее без наркотици, психологически подкрепян от лекаря и обкръжаващата го среда – сега тя не е възпрепятстваща употребата, а напротив, тя е подкрепяща за справяне с абстинентните желания. Стремежа да се възстанови нормалното социално функциониране - с възстановяването на контактите със семейството, приятелите и обществото, създават едно ново самочувствие на пациента и водят до окончателно приключване на проблема.

Фамилна консултация

При терапията винаги паралелно прилагам и фамилно консултиране на семейството, за да може то да е адекватно на новите потребности на своето дете. Да не забравяме, че близките – лъгани и заблуждавани, се явяват в ролята на съзависими към проблема на детето си, т.е. те с поведението си поддържат зависимостта му.

Финансовата страна на лечението

От изключително значение е и финансовата страна на лечението, възлизаща на около 200 евро за медикаменти за целия шестмесечен период на лечение - при 16 000 – 20 000 евро за същия срок терапия в Европа, а при дългосрочните програми и в пъти по-голяма. Тази сума е многократно по-ниска от парите необходими за лечение при други методи прилагани в медицината. Смятам, че всички мои пациенти и техните семейства са на същото мнение.

Повече за автора:

Д-р Ивайло Димитров е специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатия. Има дългогодишен опит и изключителни успехи в лечението на наркотично зависими пациенти и техните семейства.
За повече информация посетете уебсайта на Д-р Димитров - http://www.dr.ivaylodimitrov.com

Д-р Юрукова

footer-picД-р Василка Юрукова е водещ специалист по вътрешни болести, хомеопатия, шуслерова терапия и биорезонансна диагностика. От 2000 година досега тя преподава хомеопатия на лекари и фармацевти в България, САЩ, Австралия и Нова Зеландия.

Виж повече

Контакти

+ 359 888 847 480

yurukova@gmail.com

  dr.yurukova

  HomeopatiaDnes

  @HomeopatiaDnes

 

Подробности за записване на час за преглед

 

Виж повече

Отзиви на пациенти

Внимание: Информацията в този уебсайт не е предназначена да диагностицира или да лекува което и да било заболяване. Всички мнения и възгледи, изказани от авторите на сайта, са представени единствено с информационна и образователна цел. Вие сте отговорни за Вашето собствено здраве и изборите, които правите по отношение на здравословното си състояние и лечение. Ваша отговорност е да потърсите съвет от квалифициран лекар, ако се нуждаете от това.

Нашият сайт използва бисквитки. Използвайки homeopathytoday.eu, Вие се съгласявате с "Политика за използване на Cookies/Бисквитки", необходими за пълната функционалност на сайта.